Eden Springs the water and coffee company
Eden Vores produkter Vores serviceVores tilbudEnergi på arbejdeVores virksomhedTee tilaus

Home Dotted Vores virksomhed Dotted Forretningsbetingelser
Forretningsbetingelser for Eden Springs Denmark A/SAlle nærværende betingelser er udarbejdet af Eden Springs, og gælder overfor alle Eden Springs’ kunder. Forretningsbetingelserne beskriver forholdene mellem leverandøren og kunden.

1. Indgåelse af aftale

Ved Deres underskrift accepterer De alle bestemmelser i nærværende aftale. Denne aftale omhandler udstyr, pris samt betaling -og leveringsbetingelser. Det er Deres ansvar at kontrollere, at aftalens indhold er i overensstemmelse med Deres ordreafgivelse.

Underskrift af aftaleformular af begge parter er samtidig Eden Springs’ accept af aftalen.

Aftaleperioden er angivet som min. 24 måneder, hvis ikke andet fremgår af aftalen, og forlænges automatisk med samme periode, såfremt opsigelse fra kunden ikke er sket inden 12 uger før udløb af hver aftaleperiode.

2. Priser, betalingsbetingelser samt gebyrer

Kunden forpligter sig til at indbetale aftalte beløb samt at overholde alle betalingsbetingelser. Eden Springs kan tilbageholde alle leverancer eller service, såfremt kunden ikke har indbetalt det aftalte beløb eller på anden vis brudt kundens forpligtelser. Samtlige priser er min. underlagt indeksreguleringen p.a.

Ved for sen betaling påløber rykkergebyr på DKK 100,00 pr. rykker.

Ved genoptagelse af 1. leverance efter betaling opkræves et administrationsgebyr på DKK 250,00.

For kunder uden fast leveringsaftale opkræves et administrationsgebyr på DKK 250,00 pr. leverance for ordrer under DKK 750,00. Forudbetalte aftaler refunderes ikke.

Pr. 01. januar 2011 pålægges et fakturagebyr på DKK 49,00 pr. faktura til finansiering af vedtaget målsætning om vedvarende 100 % Co2-neutral virksomhed.

3. Garanti

Eden Springs garanterer, at al udstyr stillet til Deres rådighed er testet og fungerer efter hensigten. Såfremt udstyret ikke virker efter hensigten, vil Eden Springs reparere eller ombytte udstyret. Kunden forpligter sig til at holde lejet udstyr forsikret.

Eden Springs’ garanti eller serviceaftale dækker ikke følgende:
 • Ændringer eller reparationer foretaget af uautoriseret personer
 • Skader forvoldt af kunden på udstyret, eller forsømmelse af instrukser givet af Eden Springs for at holde udstyret driftsikkert
Eden Springs har en produkt -og ansvarsforsikring.

4. Service og levering

Al levering/servicering foregår efter Eden Springs’ fastlagte leveringssystem. Såfremt andet skal aftales med kunden, har Eden Springs ret til at stille specielle aftalte leveringskrav fra kunden i regning.

Der udføres lovpligtige eftersyn/service med fastlagte intervaller for følgende produktgrupper:
 • Kildevandskølere: 4 gange årligt (jf. bestemmelserne fra EBWA (European Bottled Water Association).
 • Drikkevandskølere: min. 2 gange årligt (jf. bestemmelserne fra EPDWA (European Point-of-Use Drinking Water Association).
 • Kaffeautomater/Kolber: min. 2 gange årligt. Områder med hårdere vand hyppigere.
Ekstra service/teknikerbesøg udover serviceaftalen, vil blive faktureret til gældende satser. Skulle samarbejdet med kunden ophøre uanset årsag, vil kunden blive faktureret for afhentning af udstyr tilhørende Eden Springs svarende til DKK 600,00 pr. adresse.

5. Fortrolighed

Alle oplysninger ved indgåede aftaler skal behandles som fortrolige, og kan kun offentliggøres efter accept af begge parter.

6. Force majeure

Eden Springs kan ikke drages til ansvar, såfremt forsinkelser forårsaget af udefrakommende omstændigheder, forhindrer Eden Springs i at overholde leverandørens del af aftalen.

7. Øvrige

Eden Springs forbeholder sig ret til at ændre priser samt betingelser, ved ændringer på afgifter, nettoprisindeks eller udefrakommende faktorer, som kan påvirke Eden Springs’ forretningsgang, og som er i overensstemmelse med Eden Springs’ forretningsplan. Som følge af Eden Springs’ certificering som Co2 Neutral, vil der hermed være forbundet en engangsafgift pr. køler på DKK 599,00 for ”frit opstillet” installationer.

8. Kundens forpligtelser samt oplysninger

Udstyr stillet til rådighed af Eden Springs hos kunden, skal altid opbevares og betjenes omhyggeligt af kunden. Såfremt udstyr beskadiges af kunden eller håndteres uforsvarligt, således udstyret ikke længere kan bruges til formålet, vil kunden blive opkrævet betaling for udstyret til dagspris.

Denne aftale er underlagt dansk ret.

Eden Springs forbeholder sig retten til at overdrage kundeporteføljen med dertilhørende forpligtelser ved salg eller anden overdragelse af aktiviteter eller aktiver til 3. mand uden kundens samtykke.

Der tages forbehold for ændringer.
PDF: Forretningsbetingelser for Eden Springs Denmark A/S 

EDEN OG MILJØ
Certificeret CO2 neutral virksomhed
VANDLØSNINGER

Prøv en
prøveopstilling af
kildevandskøler
gratis!
SPORG FOR MERE INFORMATION


Ring til os på

80 30 40 40Eller klik her for at sende din
kontaktoplysninger og vi vil kontake dig hurtigst muligt!


Kontakt
Hvorfor vælge Eden?

Høj servicekvalitet Høj servicekvalitet
Miljøansvar Miljøansvar
KAFFELØSNINGER

Bedre kaffe til
kaffepausen?

Læs mere!
Læs mere om vores unikke
SERVICEAFTALE


       

Vores produkter

       

Vores service

       

Vores tilbud

       

Energi på arbejde

       

Vores virksomhed

     Kontakt og hjælp
 • Ring 80 30 40 40
 • Kontakt os
 • Eden Springs (Denmark) A/S
  Jernholmen 39
  2650 Hvidovre