Beskyt miljøet – smid ikke plast væk!

Edens verden

Vi bliver stadigt mere bevidste om den katastrofale virkning, som plastaffald har på miljøet. Plastforurening er et problem, der kan sidestilles med den globale opvarmning. Plastaffald er en udfordring for hele verdens befolkning. Ved at ændre på vores daglige vaner kan vi alle sammen bidrage til at reducere mængden af plastaffald og stræbe efter mindre affald.

Mere end én million engangsflasker af plast sælges på globalt plan hvert minut (eller 20.000 i sekundet). I 2016 blev der solgt 480 milliarder engangsflasker. Vidste du, at det tager 500 år at nedbryde en plastflaske (eller at forvandle den til støv) ude i naturen? 

Hvordan kan du og din virksomhed begrænse plastens negative virkninger?

Først og fremmest kan du skære ned på forbruget af mad og vand, der sælges i plastemballage til engangsbrug. Uanset om du er ansvarlig for virksomhedens indkøb, eller om du køber mad ind til din husstand, så bør du vælge en miljøvenlig eller genanvendelig emballage. Hvis du køber vand i engangsflasker, bør du ændre dine vaner og anvende et vandfilter, vandkøler  eller flaskevand fra en beholder med flere anvendelsesmuligheder.
 
Rent vand, ren luft, ren jord

Dette slogan definerer vores virksomhed. Vi engagerer os i miljørelaterede spørgsmål og projekter, idet vi beskytter naturen og anvender ressourcerne på ansvarlig vis. Eden opfordrer alle til at begrænse brugen af plast og gennemfører derfor aktiviteter, som mindsker påvirkningen af miljøet.

Beholdere med lang livscyklus

Mer än 500 miljoner 1-liter engångsflaskor tillverkades potentiellt inte under 2022 tack vare återanvändning.

*Innan de återvinns återanvänds våra flaskor flera gånger. Vi vill ha en hälsosammare planet och en hållbar framtid, och detta skulle inte vara möjligt utan våra kunders engagemang. Vi kan inte tacka dig nog.
*Baserat på vår årliga vattenförbrukning i de 17 europeiska länder där vi finns.

Eden-vanddunke på 19 liter hjælper til med at spare ca. 1.000 engangsplastflasker på 1 liter væk.

Optimering af ruter og leveringshyppighed

Vi minimerer udledningen ved at optimere vores ruter og leveringshyppigheden for alle vores køretøjer. Det sikrer de kortest mulige transportveje og rejsetider.

Andre miljøvenlige løsninger:

  • Biologisk nedbrydelige og genanvendelige kopper begrænser forbruget af traditionelle plastkopper. Snart vil fuldstændigt biologisk nedbrydelige kopper kunne fås....
  • Filterkølere som er udstyret med innovative genanvendelige filtre.
  • Vandkølere, filterkølere og kaffemaskiner med Energy Star-certifikat, hvilket sørger for et 50 % lavere strømforbrug.