KILDEVAND FRA AQUA D’OR OG PORLA

Porla 

Djupbäckens kilde ligger lige nord for Laxå, midt mellem Stockholm og Gøteborg. Djupbäckens kildevand er en af flere kilder, der tilsammen udgjorde grundlaget for brøndtraditionen i Porla – i dag tappes vandet stadig under varemærket Porla, og netop fra Djupbäckens kilde. 

Man kan stadig se Djupbäckens kilde perle (porla) frem ved et pilekrat – lige så godt og frisk, som i midten af 1800-tallet. Det vandførende lag er en sandåse bestående af istidsaflejringer, der løber i nord-sydlig retning. Dette sikrer, at kildevandet er meget rent og med et forholdsvis lavt indhold af mineralsalte. Kildevandet tappes fra vandåren ved Djupbäcken og transporteres ca. 2 km i en lukket ledning til vandfabrikken i Porla, hvor det tappes på vandbeholdere. 

Måske var det munkene, som vandrede mellem klostrene i Ramundeboda og Riseberga, der førstgang opdagede den perlende kilde. Eller måske er dens historie lige så gammel som menneskets tilstedeværelse på stedet. Så langt tilbage kan man følge egnens skrevne historie og læse om, hvordan mennesker er kommet til Porlakilden for, at blive kureret for deres sygdomme. I middelalderen var det en offerkilde. Hen mod slutningen af 1700-tallet begyndte lægerne at ordinere deres patienter vand fra kilden i Porla. I 1800-tallet udviklede brøndkulturen sig omkring kilden. Og man kan i gamle skrifter læse, at almuen talte om deres "boblekilde", som den med "overtroisk ærefrygt" blev kaldt på den lokale dialekt. 

Aqua d’or 

For 2,5 mio. år siden begyndte det at blive koldt i Skandinavien, og store gletschere bredte sig fra de norske og svenske fjelde nedover Danmark. Gletscherne har rykket frem og smeltet tilbage over Fasterholt området flere gange, der har været dækket af op til 3 kilometer gletscheris. I de perioder, hvor gletscherne smeltede tilbage, udbredte der sig store åbne smeltevandssletter, hvor der aflejredes sand. Der var en lav, åben vegetation, ligesom i Grønland i dag, og mammutter gik i flokke og græssede langs smeltevandsfloderne. 

Istidens kolde perioder afløstes med mellemrum af perioder med varmere klima, som i dag, hvor gletscherne smeltede bort. For 10.000 år siden ved istidens afslutning smeltede de sidste gletschere, helt væk fra det danske område og det er formentlig i den forbindelse, at vandet fra Aqua D’or kilden startede sin lange rejse ned gennem jordlagene, hvorfra det hentes i dag. Dette gør det til noget af det ældste drikkevand, der findes i Danmark. 

Under Aqua D’or kildens sandlag findes lerlag fra 23 mio. år gamle laguner. Disse lag danner kildens bund. Vegetationen langs floderne fra før istiden er nu en del af undergrunden, og dette organiske indhold i lagene har en rensende effekt på det vand, der siver ned i undergrunden idag. 

Porla Brunn

Laxå
 • pH………………………………………………. 6.68  
 • Silica…………………………………………… 10.39   mg SiO2/L
 • Bicarbonat(HCO3)……………………. 30.7    mg HCO3-/L
 • Sulfat (SO4)……………………………. 5,7     mg SO4-/L
 • Chlorid (Cl)……………………………….. 19,9     mg Cl-/L
 • Fluorid (F)…………………………………. <0,20  mg F-/L
 • Calcium (Ca)……………………………….. 10.3   mg Ca/L
 • Magnesium (Mg)………………………… 2,2    mg Mg/L
 • Natrium  (Na)……………………………….. 11.7      mg Na/L
 • Kalium (K)……………………………… 1,6     mg K/L

Aqua d’Or-kilden

Aqua d’Or
 • pH………………………………………………. 7,52  
 • Silica…………………………………………… 18.4   mg SiO2/L
 • Bicarbonat(HCO3)……………………. 126   mg HCO3-/L
 • Sulfat (SO4)……………………………. 3.6     mg SO4-/L
 • Chlorid (Cl)……………………………….. 12.5   mg Cl-/L
 • Fluorid (F)…………………………………. <0,20  mg F-/L
 • Calcium (Ca)……………………………….. 36.2  mg Ca/L
 • Magnesium (Mg)………………………… 2.8    mg Mg/L
 • Natrium  (Na)……………………………….. 10.4     mg Na/L
 • Kalium (K)……………………………… 0.9    mg K/L