FØRENDE PÅ MARKEDET MED OMSORG FOR MILJØET

Vi elsker miljøet og derfor passer vi på det dag efter dag i alt, hvad vi gør. Når du bliver kunde hos Eden, drikker du ikke bare vand, du gør det på en miljøvenlig måde. Tak, fordi du hjælper os med at passe på vores planet.

CSR

VORES BIDRAG

Det er i overensstemmelse med vores miljømæssige forpligtelse at bevare naturen og bruge dens ressourcer ansvarligt.

Vi leverer vand- og kaffeløsninger uden nogen udledninger, fordi takket være den kulstofneutrale certificering, udligner vi alle vores CO2-udledninger. Rent vand, ren luft.

Vi er CarbonNeutral
Carbon footprint

PLASTIK-FODAFTRYK

Et af vores initiativer til kulstofreduktion, og det som har den største indvirkning, er vores genbrug af flasker.

Mere end 500 millioner engangs 1L plastikflasker blev potentielt sparet i løbet af 2022 takket være genbrug.

*Før de genbruges, bliver vores flasker genbrugt flere gange. Vi ønsker en sundere planet og en bæredygtig fremtid, og dette ville ikke være muligt uden vores kunders engagement. Vi kan ikke takke dig nok. *Baseret på vores årlige vandforbrug i de 17 europæiske lande, hvor vi er til stede.

.RENEWABLE ENERGY

VEDVARENDE ENERGI

Vi køber 100 % vedvarende energi til at dække vores energiforbrug for hele vores europæiske drift og derfor har vi opnået et certificeret CarbonNeutral®-elforbrug.