Betingelser

Eden Springs

Juridiske meddelse - ophavsret 

Indholdet af hjemmesiden er ophavsretligt beskyttet (c) 2005 Eden Springs (eller dets datterselskaber, hvor dette er angivet, og/eller dets licenstagere). Alle rettigheder forbeholdes. Information på hjemmesiden, inkl. men ikke begrænset til tekst, billeder og lyd, må ikke gengives, overføres eller gemmes uden forudgående skriftlig tilladelse fra Eden Springs, bortset fra til rent private formål, eller hvor andet er angivet. Ændringer i indholdet af hjemmesiden er udtrykkeligt forbudt. 

Nogle dele af hjemmesiden indeholder billeder, der er underlagt billedleverandørernes ophavsret. 

Varemærker 

Med mindre andet er angivet på hjemmesiden, er de viste varemærker, virksomhedslogoer og –emblemer, som f.eks. symbolet nedenfor, underlagt Eden Springs' varemærkerettigheder. 

Ingen garantier 

OPLYSNINGER PÅ DENNE HJEMMESIDE LEVERES, SOM "DE ER". EDEN SPRINGS VIL I INTET TILFÆLDE VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR NOGEN PART ELLER FOR EVENTUEL DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIG ELLER ANDEN FØLGESKADE PGA. BRUG AF DENNE HJEMMESIDE ELLER NOGEN ANDEN HJEMMESIDE, DER ER FORBUNDET MED HYPERLINKS, INKLUSIV UDEN BEGRÆNSNING INDTÆGTSTAB, DRIFTSFORSTYRRELSER, TAB AF PROGRAMMER ELLER ANDRE DATA PA DIT INFORMATIONSSYSTEM ELLER PÅ ANDEN VIS, SELV IKKE HVIS VI ER BLEVET GJORT UDTRYKKELIGT OPMÆRKSOM PÅ RISIKOEN FOR EN SÅDAN SKADE. 

Eden Springs yder ingen som helst garantier og/eller tilsagn for eventuelle andre hjemmesider, du måtte få adgang til gennem denne hjemmeside. Sådanne garantier ydes kun som en service, og det betyder ikke, at Eden Springs påtager sig noget ansvar for indholdet eller brugen af sådanne hjemmesider. Det er desuden dit ansvar at tage forholdsregler og sikre dig, at det, du vælger at bruge, er fri for sådanne elementer som virus, orm, trojanske heste og andre destruktive elementer. 

Oplysninger på denne hjemmeside kan indeholde tekniske unøjagtigheder og trykfejl 

Oplysninger på denne hjemmeside kan ændres på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. 

Oplysninger, der offentliggøres på hjemmesiden, kan indeholde referencer eller krydsreferencer til produkter, serviceydelser osv. fra Eden Springs, der ikke er annonceret til salg eller er tilgængelige i dit land. Nøjagtigheden af sådanne oplysninger kan ikke garanteres, især fordi disse oplysninger er underkastet ændringer, særlige krav og tilgængelighed, og sådanne referencer betyder ikke, at Eden Springs har til hensigt at annoncere sådanne produkter, tjenesteydelser osv. til salg i dit land. Kontakt din lokale forhandler for fuldstændige oplysninger om produkter, tjenesteydelser osv., som kan være tilgængelige for dig, og som kan bestilles. 

Kommentarer, spørgsmål og forslag 

Bemærk venligst, at alle uopfordrede forslag, ideer eller andre henvendelser ikke vil blive anset for at være fortrolige eller navnebeskyttede. Ved at indsende information eller materiale giver du Eden Springs en ubegrænset, uigenkaldelig tilladelse til at anvende, gengive, vise, udføre, overføre og distribuere denne information og disse materialer, og du indvilger også i, at Eden Springs frit kan anvende eventuelle ideer, koncepter, knowhow eller teknikker, som du af én eller anden grund sender til os. 

Specifik software, der er tilgængelig på hjemmesiden 

Enhver software, der måtte være tilgængelig til at downloade fra denne hjemmeside (“Softwaren”), er ophavsretligt beskyttede værker tilhørende Eden Springs og/eller selskabets leverandører. 

Anvendelse af Softwaren er underlagt vilkårene i slutbrugerlicensaftalen, som, hvis en sådan forefindes, følger med eller er inkluderet i Softwaren ("Licensaftalen"). Med mindre andet fremgår af Licensaftalen, må Softwaren alene downloades til eget brug. Enhver kopiering eller distribution af Softwaren, der ikke er i overensstemmelse med Licensaftalen, kan medføre til civile eller strafbare retsforfølgelse. 

UDEN AT BEGRÆNSE DET FORGÅENDE ER DET UDTRYKKELIGT FORBUDT AT KOPIERE ELLER GENGIVE SOFTWAREN PÅ ANDRE SERVERE ELLER STEDER FOR YDERLIGERE GENGIVELSE ELLER VIDEREDISTRIBUTION. SOFTWAREN ER KUN OMFATTET AF GARANTI, HVIS DETTE FREMGÅR AF LICENSAFTALEN. MED MINDRE DET ER GARANTERET I LICENSAFTALEN, AFVISER EDEN SPRINGS HERMED ALLE GARANTIER OG BETINGELSER MHT. SOFTWAREN, INKL. ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG EGENSKABER KNYTTET TIL SALGSBARHED, EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL, EJENDOMSRET OG KRÆNKELSE AF ANDRES RETTIGHEDER. 

Eden Springs Danmark
Kundeservice: 80 30 40 40
info@edensprings.dk