Med rent vand som en gave til Afrika støtter Eden Verdens Vanddag

Edens verden

Hvert år den 22. marts fejres Verdens vanddag som en positiv påmindelse om, hvor vigtigt vand er overalt i verden. Dagen sætter også fokus på de næsten en milliard mennesker i verden, som ikke har adgang til sundt vand. Derfor giver vi hos Eden Springs vores fulde støtte til dette initiativ.

Temaet for dette års Verdens Vanddag er bedre vand, bedre jobs . Formålet er at fremhæve, hvordan vand kan ændre menneskers liv. Ifølge FN arbejder 1,5 milliarder mennesker inden for vandrelaterede sektorer, hvilket rundt regnet er halvdelen af verdens arbejdsstyrke. Næsten alle former for jobs er på en eller anden måde afhængige af vand, selv om dette ofte ikke anerkendes.

Med vand som en central del af vores forretning er det vigtigt, at vi støtter projekter hele året rundt og sikrer, at de, der har størst behov for det, får rent vand. Vi samarbejder med en nøje udvalgt erhvervspartner inden for velgørenhed – People Help People-One World – som på græsrodsniveau hjælper samfund i Centralafrika med at få adgang til rent drikkevand.

Et af de projekter, vi har støttet, er bygningen af flere ferskvandsbrønde i Wakiso-provinsen, som til gengæld hjælper med at give adgang til drikkevand for områdets 1,4 millioner indbyggere, hvoraf 70 % ikke har adgang til rent vand.

Vi er stolte af at kunne meddele, at vi støtter endnu et nyt projekt i 2016. Gennem vores tilknytning til organisationen Carbon Neutral® vil Edens CO2-neutrale indsats yde støtte til endnu et projekt inden for vandinfrastruktur i de afrikanske lande syd for Sahara.

Beskrivelse af projektet

Projektet har sin primære base i Uganda, Rwanda og Malawi, og det sikrer rent drikkevand til små landsbysamfund ved at reparere defekte borehuller og bore nye. Borehullerne anvendes som vandbrønde, idet der monteres et vertikalt rørsystem og brøndfilter, som giver mulighed for at hente vand op fra undergrunden. Midler fra CO2-udligningen betaler for denne aktivitet samt den løbende vedligeholdelse, der er nødvendig for at sikre en kontinuerlig drift.

Med en estimeret indvirkning på 3.000 børn og voksne reducerer projektet forekomsten af diarré og dødsfald i lokalsamfundene markant, og det giver ikke mindst frihed til de kvinder og børn, som tidligere måtte bruge mange timer på at hente vand langvejs fra.

Det er ofte et faktum, at sundhed, uddannelse, indkomst og generel udvikling i mange samfund påvirkes negativt af manglen på vand. Så adgangen til rent vand fører mange fordele med sig.

Verdens Vanddag har vores fulde opbakning, og vi er alle forpligtede til at yde vores bidrag til leveringen af rent og sundt vand året rundt.

Relaterede indlæg