Vi er CarbonNeutral® og vi er stolte af det!

Edens verden

Den øgede udledning af kuldioxid til atmosfæren er et voksende problem, som påvirker os alle. Udledning af kuldioxid genererer 81 procent global energi fra kul, olie og gasforbrænding – og hele verden udleder næsten 37 milliarder ton kuldioxid om året. Kuldioxid er en drivhusgas, som ved udledning fra vores brændeovne, motorer, fabrikker og planter bidrager til den globale opvarmning og negative klimaændringer. Så hvad kan vi som virksomhed gøre for at neutralisere vores udledning kuldioxid?

 

 Eden Springs – en virksomhed, der findes på mange eurpæiske markeder – følger principperne om virksomhedens sociale ansvar. Vi engagerer os for miljøspørgsmål ved at beskytte naturen og ved at anvende vores ressourcer på ansvarlig vis. Vi tilbyder produkter hvor produktion og anvendelse har en netto nuludledning af kuldioxid til atmosfæren. På den måde har Eden Springs opnået statussen CarbonNeutral® på alle markeder i Europa.

Hvordan følger vi op på vores kuldioxidaftryk?

Siden 2010 har vi forbedret vores miljøpåvirkning ved at analysere alle detaljer, som påvirker udledningen af kuldioxid, og vi anvender interne procedurer. Vi har analyseret energikilden, hvor meget den forbruger, hvor meget brændstof vores køretøjer forbruger, hvordan vores medarbejdere kommer på arbejde, om de bruger biler, hvor mange forretningsrejser, som sker med fly, hvilket kontorudstyr vi anvender osv. Alla disse data sætter os i stand til at beregne vores egen udledning af kuldioxid.

Hvad vil det sige at være CarbonNeutral®?

I 2018 kompenserede vi for den uundgåelige udledning af kuldioxid ved at købe såkaldte CO2-kreditter og ved at deltage i et offset-program. Den tilsvarende kontante værdi af CO2-kreditterne investeres i vedvarende energi i hele Europa. Ved at mindske udledningen til nul har vi reduceret 140.000 ton kuldioxid i Europa. Det svarer til 1,6 millioner flyvninger frem og tilbage mellem London og Berlin.

100 % vedvarende energi

Vi investerer også i vedvarende energi for at dække 100 % af forbruget af traditionel strøm i vores virksomhed. Som en CarbonNeutral®-virksomhed – efter at have beregnet alt strømforbrug på vores kontor, lager og fabrikker – køber vi samme mængde grøn energi, der svarer til vores forbrug. Vi understøtter grønne og vedvarende energikilder i hele Europa. Det fremgår af certificeringen, som Eden Springs er blevet tildelt af europæiske oprindelsesgarantier (GO) og CarbonNeutral Electricity.

Hvad kan vi gøre for at mindske kuldioxidaftrykket?

Hver gennemsnitlig indbygger i EU udleder næsten 7 ton kuldioxid til atmosfæren hvert år, hvilket bidrager til den globale opvarmning og negative klimaændringer. Hvad kan du gøre for at mindske udledningen på jobbet?

 • Brug energieffektivt kontorudstyr – energieffektive apparater forbruger op til 60 procent mindre energi end traditionelle apparater.
   
 • Brug om muligt økologiske transportmidler, og vælg et onlinemøde i stedet for en forretningsrejse. Hvis du afstår fra at rejse med bil eller fly indebærer det en reduktion af udledningen med ca. 20 %. Hvis du er nødt til at tage på forretningsrejse, så indkvarter dig på et miljøvenligt og energibesparende hotel. Det reducerer udledningen af forurenende stoffer til miljøet med et par procent mere.
   
 • Anvend elektroniske værktøjer for at mindske forbruget af papir, eksempelvis internet, e-mail, e-fakturering. Installer energibesparende elpærer på din arbejdsplads. Genbrug alt unødvendigt kontormateriale og -udstyr.
   
 • Brug ikke engangsbestik og krus af plast på jobbet. Bestil papirprodukter, og hvis du anvender plastprodukter, skal du komme dem i særlige affaldsspande til genbrugsaffald.
   
 • Vær miljøbevidst og drag fordel af Edens tilbud. Vælg en filtreret vanddispenser eller en koldtvandsdispenser og Energy Star-certificeret kaffemaskine for at sikre et lavt energiforbrug.

 

Relaterede indlæg