Eden Springs tilbyder miljøvenlige kaffemaskiner og vandkølere

Edens verden

Eden Springs er forpligtet til at fremme miljøet ved at reducere sine miljøbelastninger og at anvende naturresurser ansvarligt. I 2011 gennemførte Eden Springs en omfattende livscyklusanalyse i samarbejde med konsulentvirksomheden Quantis med henblik på at klarlægge, hvor meget af virksomhedens CO2-udledning der stammer fra materialefremstilling, transport og flasketapning – helt fra brug af vandkølere til genbrug af materialer. 

Takket være livscyklusanalysen er Eden klar over sine miljøbelastninger og har iværksat talrige foranstaltninger med henblik på minimering af disse. De største kilder til CO2-udledning i vores virksomhed er transporterne og vandkølernes el-forbrug hos kunderne. 

Emissioner fra transport er minimeret ved at anvende et effektivt rutesystem til optimering af fordelingsservices, samt ved at vælge alle nye biler efter standarden Euro V-norm. Dette minimerer CO2-udledningerne fra transport med 10 %. 

Med henblik på minimering af el-forbruget er Edens nye vandkølere Energy Star- kvalificerede, så vi kan tilbyde vores kunder apparater med mindst muligt energiforbrug. Vores nyeste drikkevandskølermodel har også en integreret timer, hvorved kølerens strøm kan afbrydes for natten og weekenden, når apparatet ikke er i brug. 

For at spare plastikforbrug renses og genbruges 18,9 liters vandflaskerne i Edens kildevandskølere mindst 50 gange, før de sendes til genbrugsaffald. Én vanddunk anvendes dermed til 950 liter vand i sin levetid. Hvis samme vandmængde skulle anvendes som alm. flasker skulle der bruges så mange flasker, at hvis de blev lagt i forlængelse af hinanden ville flaskerækken nå fra Madrid til Berlin. 

For at kompensere for sine CO2-udledninger deltager Eden Springs også i forskellige projekter for vedrande energi i Kina. Desuden støtter Eden et projekt til genindvinding af metan i seks kulminer i det nordøstlige Kina. Metan frigives i forbindelse med kulbrydning, og ved hjælp af projektet hindres at denne stærke drivhusgas når ud i atmosfæren. I alle miner, der er med i projektet, genindvindes den frigivne metan og blandes, så den kan anvendes som brændstof. 

Som et resultat af disse foranstaltninger er Eden Springs i stand til, foreløbig som den eneste virksomhed, at tilbyde CO2-neutrale kaffemaskiner og vandkølere, certificeret af CarbonNeutral® Product. 

Relaterede indlæg